Corren: Drömläge för Linköping

Corren: Drömläge för Linköping

Jag brukar ju normalt länka till texter eller inslag som jag själv skrivit eller gjort, men i dag länkar jag till Christer Kustviks krönika i dagens Corren som delvis tar sin utgångspunkt i ett samtal vi hade för ett par dagar sedan. En sak är säker, tar vi tillvara...
Kommenterar neddragning hos Ericsson

Kommenterar neddragning hos Ericsson

Att det väcks oro kring en eventuell neddragning på Ericsson i Linköping är lätt att förstå. Det är ett viktigt företag, både nationellt och för oss här i stan, när det kommer till forskning och utveckling. Det är framförallt i den rollen, som motor för en hel...
En politik för företagare

En politik för företagare

En stor del av våren har jag ägnat åt att prata med företagare i Linköping. Den kanske viktigaste erfarenheten från det är att vi moderater behöver skaffa oss en politik för företagare snarare än prata om det ”näringsliv” som få småföretagare känner igen...