Hur Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna hanterar marktilldelning, alltså försäljning av kommunal mark, har väckt mycket kritik under de senaste månaderna. Före sommaren lämnade vi i oppositionen ett möte i protest mot bristande underlag i ett ärende som nu prövas i domstol. I veckan har en av de större byggherrarna, själv aktiv i Liberalerna och rimligtvis med god insyn i politiken, kraftfull kritik mot att Koalitionen brutit med tradition av transparens som grundlades under Alliansens år vid makten.

Men de blir värre. I en intervju med Fastighetsvärlden kan man nu läsa följande i en intervju med samma byggherre, Michael Cocozza:

’Du verkar ha starka åsikter kring kommunernas markanvisningar. Hur kommer det sig?
– Jag har sett många fall av vänskapskorruption eller liknande och det är inte okej att inte ta marknadsmässigt betalt för vår gemensamma egendom.
– Det är inte rimligt att man ena året kan sitta som avdelningschef på exploateringskontoret och besluta om direkttilldelningar till ett bolag, och nästa år vara konsult åt samma bolag. Inte heller skjuta in pengar till socialdemokraterna via fackförbund för att sedan från samma parti få direktanvisningar till sitt bolag få köpa mark till nivåer under marknadsvärdet.’

Det är allvarliga anklagelser. Med anledning av det har jag i dag lämnat in en interpellation med två frågor som jag vill ha svar på på fullmäktige:

1. Ser ansvarigt kommunalråd att det finns någon grund för dessa anklagelser i Linköping?

2. Är ansvarigt kommunalråd beredd att granska anklagelserna för att klarlägga om det finns någon grund för dem?

Interpellationen i sin helhet som pdf