Jag har i dag lämnat in den kanske minst publikfriande interpellationen någonsin i Linköping, men det finns 8,4 miljarder skäl till att den är viktig.

Som kommun förvaltar vi ett stort kapital, dels genom långsiktiga placeringar på 6,7 miljarder och pensionsmedel på 1,7 miljarder. Mycket kan sägas om dem, och det koncernupplägg som ligger bakom, men det är inte poängen denna gång. Istället handlar det om på vilket sätt dessa medel förvaltas.

Att förvalta så här stora belopp är nämligen ett stort ansvar, men är rimligtvis inte skälet till att någon engagerar sig politiskt. Vår förvaltning sker därför genom en defensiv strategi där delar av kapitalet placeras gentemot breda index. Syftet är att minska risken genom att inte placera i ett enskilt företags aktier, utan i en korg med många svenska eller globala aktier. 

Under de år som strategin gällt i Linköping så har det funnits en politisk enighet och facit av placeringarna har varit gott. I ett pressmeddelande från någon vecka sedan pratar dock miljöpartiets kommunalråd plöstligt om ”att möjliggöra direktinvesteringar” för klimatnytta vad gäller våra placeringar. Det oroar. Vad betyder det?

Jag tror inte att någon av oss vill göra placeringar i miljöskadlig verksamhet, men med en strategi som utgår från indexplaceringar är det svårt att välja bort enskilda bolag. Påbörjar man en sådan utveckling så oroas jag över att vi politiskt ska börja fatta aktiva beslut om vilka placeringar som ska göras, vilket jag ser skulle öka risken samtidigt som det ger ligger långt utanför vår kompetens som politiker.

Min interpellation är alltså allt en interpellation inte ska vara. Den är torr, komplicerad och svår att skriva om i media. Men det finns som sagt 8,4 miljarder att dra i nödbromsen och dra ut miljöpartiets planer i dagsljuset. För det finns skäl för dig som Linköpingbo att vara riktigt oroad och bry dig om någonting tråkigt.