Ska vi få veta vad det kostar?

Ska vi få veta vad det kostar?

Jag tycker att det är rimligt att man som Linköpingsbo kan vända sig till mig för att få svar på sina frågor. Om hur vi använder pengar, hur vi prioriterar och hur saker går till. I nästan alla områden så kan jag också leva upp till det, även om det kanske ibland...