Kommentar om modulboende för flyktingar

Kommentar om modulboende för flyktingar

Under snart ett års tid har M, C och KD efterfrågat att tillfälliga bostadslösningar ska tas fram i Linköping för att minska utträngningseffekt på Linköpings bostadsmarknad, där det blir svårare för andra att flytta hit eller byta bostad. Vi är därför positiva till...