Det kliar i en del människor att starta företag. För den som vågar satsa på sin idé är möjligheterna många, men framtiden också oviss, de personliga riskerna många och den egna insatsen stor. Det tar tid innan man står på egna ben och för den som har anställda är den egna lönen den sista som betalas ut.

Publicerad i Corren 2016-12-13

Linköpings framgångar är många, men vad som ofta glöms bort är att de bärs av våra företagare. De som vågat satsa på sin idé, så sina frön för framtiden, och som vi alla får skörda frukterna av. Det är genom våra företagare som talang flockas till Linköping, nya produkter växer fram och vi får in resurser till skolan, äldreomsorgen och sjukvården. Det är genom utbildning och ansträngning, arbete och företagande som välfärden växer.

Den senaste månaden har stora förändringar påbörjats inom näringslivspolitiken i Linköping. Efter det katastrofbetyg som företagarna gav den styrande koalitionen i företagsrankingen är det positivt att man börjat intressera sig för våra företagare. Här hjälper vi från oppositionen till genom samarbete kring nya strategier. Vår princip är att villkoren för att starta, driva och växa med sitt företag i Linköping inte ska förändras våldsamt mellan olika mandatperioder. Det håller vi fast vid.

Samtidigt som melodin från den styrande koalitionen nu låter trevligare så gäller det att också gå från ord till handling. Det räcker inte att lokalt säga att företagarna är viktiga, man måste också leverera reformer och motstå frestelsen till kortsiktiga politiska poänger på företagares bekostnad bara för att det gör de egna kärnväljarna glada.

’Vinst är stöld’, meddelade nyligen ett av de socialdemokratiska statsråden som höll på att sjunga upp sig inför de vinstbegränsningar som man vill införa för svenska företag inom välfärden. Tyvärr är detta inte bara högljudd retorik, utan flera konkreta förslag.

När den rödgröna regeringen vill öka beskattningen av små ägarledda företag eller genom ny upphandlingslag slå undan benen för hälften av Sveriges småföretag att leverera till offentlig sektor, var finns då de lokala socialdemokratiska och miljöpartistiska politikerna? Står man upp för Linköpings småföretag eller ligger lojaliteten främst hos den rödgröna regeringen? Varför har Liberalernas röst för Linköpings företagare tystnat efter valet?

För mig är det enkelt att tydligt prioritera att den som startar och driver företag ska ha det lätt här i Linköping, oavsett om det är ett kafé, ett teknikföretag, ett lantbruk eller inom handeln. När man behöver hjälp ska kommunen kunna samlas runt företagaren, snarare än att låta den vandra runt på egen hand i byråkratin. Vi ska låta entreprenörer göra det som de gör bäst, att driva sina företag. Det är så som fler företag växer fram, jobben blir fler och hela Linköping släpps fram.

Christian Gustavsson (M)
Kommunalråd i opposition